Gerst en water

De ontmoeting van gerst en water

Het maken van een malt whisky vergt slechts twee ingrediënten: gerst en water.

Gerst

Het is onze bedoeling om de landbouw in onze streek, Haspengouw, door op te waarderen ze te diversifiëren. Haspengouw strekt zich over verscheidene provincies uit: Luik, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Namen. De bodem van deze regio bestaat voornamelijk uit een kalkrots, bedekt met een dikke laag teelaarde, een door de wind aangevoerde leemlaag uit de ijstijd. De rijkdom van deze grond draagt bij tot de kwaliteit van de Belgian Owl.

The Owl Distillery heeft beslist om aan duurzame handel te doen uit respect voor de plaatselijke landbouwers die tweerijige lengtegerst telen volgens een strikt bestek. Gerst is een strograangewas met de kenmerkende aren met lange baarden.

Water

Het tweede ingrediënt is water. Wij putten het water uit het ondergrondse waterbekken van Haspengouw dat onder de stokerij gelegen is.  

Haspengouw kan onderverdeeld worden in vochtig Haspengouw, in het westen, en droog Haspengouw, in het oosten.

Droog Haspengouw komt aan zijn naam door de beperkte aanwezigheid van waterlopen vanwege de kalkhoudende ondergrond. Eronder bevindt zich een ondoorlaatbare kleilaag waar zich bovenop een ondergronds waterbekken heeft gevormd.

Gezien de zuiverheid van het water wordt dit gebied zowel beschermd door het Waalse gewest als door de Europese Unie.

Wij zijn trots u een whisky van bij ons voor te stellen waarin u de typische aroma's en geuren van onze streek kunt ontdekken.